WIJ BIEDEN

Dit is wat wij bieden

JEUGD-EN GEZINSBEGELEIDING

Soms betreffen de problemen niet alleen een jongere of de ouders maar heeft het hele gezin wat hulp nodig. Wij kunnen dit geven door middel van begeleiding voor zowel iemand individueel als voor het hele gezin. Hierdoor wordt het begrip binnen het gezin vergroot en kan iedereen met aangereikte handvatten aan de slag.
Er vindt een oriënterend gesprek plaats waarbij er wordt gekeken naar de mogelijkheden en naar de knelpunten. Aan de hand van verschillende wensen en behoeften wordt er een plan opgesteld om doelgericht te werk te gaan.

INDIVIDUELE BEGELEIDING
      

Individuele begeleiding is voor iedereen die handvatten nodig heeft om in de samenleving zijn weg te vinden. Wij kunnen begeleiding bieden bij meerdere domeinen, denk daarbij aan sociale relaties, wonen, werken en zingeving.
Er vindt een oriënterend gesprek plaats waarbij er wordt gekeken naar de mogelijkheden en naar de  knelpunten. Aan de hand van de wens en behoeften wordt er een plan opgesteld om doelgericht te werk te gaan.

GROEPSBEGELEIDING

Wij kunnen ingezet worden als begeleider binnen groepen. Denk hierbij aan leefgroepen of een behandelsetting waarbij er groepsbegeleiding aanwezig is. Voor mogelijkheden kun je contact met ons opnemen.

AMBULANTE ZORG

Voor sommige mensen is het niet haalbaar om buiten de deur hun begeleiding te ontvangen en is het wenselijk dat de ondersteuning en begeleiding aan huis plaats vindt. Wij kunnen dit verzorgen waarbij er wordt gekeken naar de wens en behoeften qua begeleiding. Tevens wordt er samen een plan opgesteld zodat er doelmatig te werk kan worden gegaan.

BEGELEIDING 1 OP 1 BIJ COMPLEXE CASUSSEN

Door onze expertise binnen zowel de kinder- en jeugdzorg als de algemene psychiatrie kunnen wij ondersteuning bieden bij de zogenaamde complexe casussen. Vaak lopen deze aanvragen via de Gemeente omdat er al meerdere hulpverlening is geprobeerd maar de problematiek te zwaar blijkt en er opgeschaald moet worden. Wij kunnen 1 op 1 begeleiding bieden waarbij gekeken wordt naar het beoogde resultaat en er systematisch kan worden gewerkt aan gestelde doelen. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

VERGOEDINGEN
      

Jeugdzorg wordt gefinancieerd vanuit de gemeente waar het kind woonachtig is. Bij de gemeente moet er een zorgopdracht komen die zij dan goedkeuren. De zorgopdracht kan er komen via een verwijzing van de huisarts, een zortoewijzing van een gecertificeerde instelling (Intervence, Leger des Heils etc.) of in overleg met de gemeente zelf. In overleg kunnen we kijken welke het meest passend is. Uiteraard willen we daar advies in geven mochten daar vragen over zijn.


(Wij bieden behandeling en begeleiding voor perceel 1, 3a en 6.)

BEHANDELING

Het bieden van behandeling door onze GZ-psycholoog behoort sinds zomer 2020 ook tot de mogelijkheden bij Incluzo. Met een expertise in traumatherapie bij LVB problematiek is Hilde Almekinders breed inzetbaar voor meerdere soorten behandelingen. Voor mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons.