WIJ ZIJN

INCLUZO

MISSIE

Wij richten ons op jeugd- en gezinsbegeleiding, individuele-/groepsbegeleiding en ambulante zorg. Voor ons is het belangrijk om er van uit te gaan dat elk persoon uniek is, zijn eigen zorgbehoeften heeft en geholpen wordt op de manier die het beste bij diegene past. Daarbij wordt gekeken naar kwaliteiten en kansen en de invloed en mogelijkheden die een gezin en/of netwerk biedt of kan bieden.
Iedereen heeft recht op een leven waarin diegene zo optimaal mogelijk kan functioneren en kan participeren binnen de maatschappij. Door middel van een integrale aanpak binnen onze begeleiding en ondersteuning, kunnen we op meerdere levensdomeinen werken aan versterking van de eigen zelfredzaamheid. Dat is waar inclusie voor ons om draait.

VISIE

Ieder van ons heeft persoonlijke kwaliteiten. Zo geloven wij dat we door middel van het bundelen van onze krachten (persoonsgericht, flexibiliteit en verbindend) zo goed mogelijke zorg kunnen bieden. Onze visie is dat ieder mens zijn of haar leven moet kunnen leiden op een manier waar hij of zij blij van wordt. De eigen ‘ik’ met wensen en behoeften staat hierbij centraal. Op deze manier kunnen we insteken op mogelijkheden en is onze zorg passend.
Boven alles willen we stellen dat zorg niet ‘moeilijk’ hoort te zijn.